Bilindiği üzere her sene Aralık ayının sonunda yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliğinde Esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlara, çevre izni veya çevre izin ve lisansı almak üzere yaptıkları başvurularda ticaret  veya sanayi odalarına kayıtlı olmamalarına rağmen başvuruda gerekli olan belgeler arasında ‘‘ticaret sicili gazetesi’’ ile başvuru formunda da ‘‘ticaret veya sanayi odası numarasının’’ belirtilmesi istenmekteydi. Bu haksızlığın ve yanlış uygulamanın giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonunun yapmış olduğumuz yazışmalar ve görüşmeler neticesinde başvuruda gerekli olan belgeler arasına Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi' de eklenerek 30.12.2011 tarih, 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.