Sayın Üyemiz,

     22.Mesleki Eğitim Kurulu kararlarının 27. maddesine istinaden; 3308 sayılı Kanunun geçici 8.'inci maddesi gereğince, müktesap hak sahibi olduğu halde Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat etmediği için belge alamayanlara 12 Ağustos 2010 tarihinden itibaren 6 aylık ek başvuru süresi verilmiştir.