Sayın Üyemiz;

5362 sayılı kanunun, Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri başlıklı 61. Maddesine göre yıllık aidatını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmeyecektir. Yasa gereği odamıza ödemekle yükümlü olduğunuz aidatlar konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederiz.