5362 sayılı kanunda belirtildiği gibi, Esnaf ve Sanat sahipleri ile bunların yanında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel faaliyetine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ile ahlakını korumak için gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları yapmaktır.