Sayın Üyemiz,

   Kapsama yeni alınan meslek dallarında, 3308 sayılı Kanunun Geçici 1. ve 2. maddeleri gereğince sınavlı olarak kalfalık ve ustalık belgesi alma hakkına sahip olanların başvuruları 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren 3 ay süre ile ilgili Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından kabul edilecektir.