Son Kullanıcıların Dikkatine!

a)      Eğitim programında soğutma ve iklimlendirme konularında dersler bulunan üniversite ve yüksel okul mezunları olması veya

b)      5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında program içeriğinde soğutma ve iklimlendirme konuları bulunan programı (kalfalık, ustalık ve diploma) bitirmeleri veya meslek yüksek okulu veya melek lisesi mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazların Kullanımı ve Kontrolü konulu ve süreli en az 25 saatlik kurs programı başarı ile bitirmeleri

gerekmektedir. Bunlar dışındaki belgelerin değerlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nca denklik yolu ile yapılır.

 Aynı yönetmeliğin Geçici Madde1’de ise “Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazların Kullanımı ve Kontrolü konulu ve süresi en az 25 saatlik kurs programına katılacak olan son kullanıcılarda tahsil şartı 1 Ocak 2010 tarihine kadar aranmaz” ifadesi yer almaktadır.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden kurs sertifikaları incelendiğinde, 1 Ocak 2010 tarihinden sonra verilen sertifikaların tahsil şartı aranmadan, ilkokul ve normal lise mezunlarına da düzenlendiği tespit edilmiştir. Bahse konu Yönetmelik kapsamında, 1 Ocak 2010 tarihinden sonra meslek yüksek okulu veya meslek lisesi mezunları dışında ki tahsili bulunan kişilere düzenlenen sertifikaların geçerliliği bulunmamaktadır.